TÉMA Obrna

Obrna

Obrna je omezení pohyblivosti končetin či jiných částí těla. Lehčímu stádiu obrny se říká slabost, těžšímu ochrnutí.

Obrna je jedním z neurologických příznaků, při němž je u nemocného patrné postižení hybnosti. Omezení se nemusí týkat jen končetin. Pokud je ochrnutí částečné, bývá též užíván pojem paréza, při úplném ochrnutí plegie. Příčin, které k tomuto stavu vedou, může být celá řada (cévní mozková příhoda, zánět, nádorová onemocnění).

Při obrně centrální je postižena buňka nebo vlákno v oblasti mozku. Výsledkem je ochrnutí končetin na druhé straně těla, než je poškození. Druhým typem je obrna periferní, při níž je postižena buď druhá nervová buňka v míše, nebo její vlákno. Periferní paréza postihne buď jen jednu končetinu, nebo pokud je postiženo více nervů, obě dolní končetiny. Léčba probíhá v závislosti na příčině a rozsahu postižení.

Obrna - příznaky

ochrnutí, poruchy chůze, poruchy reči, třes, příznaky zánětu mozkových blan, zvýšená tělesná teplota, poruchy sluchu, poruchy zraku, snížení inteligenčních funkcí, chůze o široké bázi, kroutivé pohybyČlánky na téma Obrna


Obrna patří do témat

Adresář

Obrna ptejte se v poradně

Diskutujte na téma Obrna

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku